MPL Coated Carbon Fabric GDLs

Dura-GDL® 200LC2 MPL Coated Carbon Cloth (0.20 mm), 20 cm x 20 cm
Dura-GDL® 300LC2 MPL Coated Carbon Cloth (0.30 mm), 20 cm x 20 cm
Dura-GDL® 400LC2 MPL Coated Carbon Cloth (0.40 mm), 20 cm x 20 cm
Dura-GDL® 400LC2 MPL Coated Carbon Cloth (0.40 mm), 40 cm x 40 cm
Dura-GDL® 400LC5 MPL Coated Carbon Cloth (0.40 mm), 50 cm x 50 cm
Back to Top